Cách xử lý khi hệ thống tủ chính gặp lỗi về quá dòng,chạm đất,thấp áp,quá áp…

Việc đầu tiên chúng ta phải xác định rõ ràng là thiết bị nào tríp. O/C-E/F, U/V-O/V

Có 2 trường hợp:

1-Trường hợp lỗi về phần quá dòng và chạm đất (O/C-E/F):

* Chúng ta kiểm tra bằng cách nhìn bằng mắt vào bộ bảo vệ quá dòng và chạm đất (O/C-E/F) có tín hiệu báo lỗi bằng đèn hiển thị chớp liên tục,nếu như chắc chắn rằng do quá dòng và chạm đất (O/C-E/F) thì chúng ta nhấn vào nút Cancel Reset Test sau đó chúng ta có thể xem lại những giá trị trip bằng cách kiểm tra các thông số lưu lại trên bộ bảo vệ quá dòng và chạm đất (O/C-E/F)…..

Download : Cach xử lý quá dòng, chạm đất

Advertisements